Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

starryeyes
7243 5814
Reposted fromyolo28 yolo28 viaAinsworthCass AinsworthCass
starryeyes
starryeyes
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

July 10 2015

starryeyes
3190 32b4 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
starryeyes
6664 f756 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
starryeyes
6747 542c 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
starryeyes
Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać
— Julia Hartwig
starryeyes
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromstrawberry-tree strawberry-tree
starryeyes
Bądź dużym chłopcem i Przestań do mnie słać pytania Twe słowa to ciągi liczb Nie ułożę z nich równania Nie umiem być suką a, A Ty sypiesz mi piach w oczy Mam dosyć już chłopców co Nie potrafią mnie zaskoczyć
Reposted frompromieniecienia promieniecienia
starryeyes
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
starryeyes
Be yourself. Everyone else is already taken.
— Oscar Wilde
starryeyes
0307 3137

July 09 2015

starryeyes
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
starryeyes
5932 7f32
Reposted fromiamstrong iamstrong
starryeyes
5718 7ef5 500
Reposted fromspita spita viabzdura bzdura
starryeyes
"Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho."  
— Richard Paul Evans - "Kolory tamtego lata"
Reposted fromstrawberry-tree strawberry-tree viabzdura bzdura

July 08 2015

starryeyes
2870 1f6b 500
starryeyes

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Reposted frommdjg mdjg viabzdura bzdura
starryeyes

July 07 2015

starryeyes
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawzruszenia wzruszenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl