Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

starryeyes
6226 a3da
Reposted fromShini Shini viachceuciec chceuciec

April 03 2017

starryeyes
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
— I.

March 16 2017

starryeyes

March 11 2017

starryeyes
starryeyes
starryeyes
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatereseek tereseek
starryeyes
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaawakened awakened

March 07 2017

starryeyes
7799 dd2b
starryeyes
W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted fromjaskier jaskier viabzdura bzdura

March 05 2017

starryeyes
Prawda jest taka, że za Tobą tęsknię.
starryeyes
2848 cd93
starryeyes
7721 d2bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalmostlover almostlover

March 02 2017

starryeyes
Wszystko jest w porządku.
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę. 
— M. Hłasko
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viachceuciec chceuciec

February 27 2017

starryeyes
A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing viahereyes hereyes
starryeyes

February 25 2017

starryeyes
starryeyes
1841 f0a5
Reposted fromiamstrong iamstrong
starryeyes
1022 d536
Reposted fromiamstrong iamstrong
starryeyes
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viaawakened awakened

February 19 2017

starryeyes
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl